Küldetésünk

Tanácsadás igénylése

Szolgálatunk önértelmezése

A Pasztorálpszichológiai Tanácsadó Szolgálat magyar társadalmunk megújulásához kíván hozzájárulni. Fő profiljaként megjelölt „pasztorálpszichológia” nem csupán a „lelkigondozás” szinonimájaként értelmezi önmagát. Abból a tapasztalatból kiindulva kívánja a lelkigondozás klasszikus értelmezését meghaladni, mely szerint a teológiai tanulmányok alatt szerzett lelkigondozói ismeretek nem alkalmasak az egyre komplexebbé váló társadalom kórképének diagnosztizálására és kezelésére. A pasztorálpszichológia tehát mind vizsgálódási-, mind munkamódszerében széles kitekintésű.

A tanácsadó szolgálat célkitűzése

Célunk Magyarország behálózása egy pasztorálpszichológiai szolgáltatást nyújtó hálózattal, melyet olyan szakemberek működtetnek, akik képesek és készek napjaink összetett problémáira válaszul az autokeirikus előjelű szabadítás alternatíváit fölkínálni.